Palume ära teha lapse huviringis osalemise kinnitus aadressil:

https://tartu.ee/kotoetused/kinnitus

Sisse saab logida nii ID kaardi kui pangarekvisiitidega.

Palume märkida laulustuudios osalemine 1.eelistuseks