Kodukord

♫ Laulustuudiot nimetatakse meil „Pesaks“. Pesas laulavad suuremad ja väiksemad laululapsed. Meil on sõbralik perekond ja me hoolitseme teineteise eest nagu kanad hoolitsevad oma tibude ja munade eest. Kõik suured on väikeste sõbrad ja abilised.

♫ Kontsertreisidel ja laagrites hoolitsevad kanad tibude ja munade heaolu eest.

♫ Meie laululapsed on kaaslaste vastu tähelepanelikud, sõbralikud ja abivalmid.

♫ Võistlustel hoiame alati üksteisele pöialt.

 

Meie head tavad:

♫ Kui näed midagi kiita, siis tule ja kiida!

♫ Kui näed viga laita, siis tule ja aita!

♫ Õpi ka teistele tehtud märkustest!

♫ Jaga head, mis sul on, ka teistega!

♫ Kõikidest probleemidest räägi kohe!!! Telefonil 5279624 helista kella 10.00-21.00.

 

Eetikakoodeks:

♫  Oma igapäevases tegevuses lähtub MTÜ Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest ning Eesti ANK eetikakoodeksist.

♫ Laulustuudio Fa-diees väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekülgsust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. Koostöö põhineb alati heatahtlikul partnerlusel ja vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.

Õppekorraldus:

♫ Tunni pikkus on 45 min. Väikestel mudilastel 30 min.  Vajadusel pikeneb tund kuni 60 min.

Haiget last laulutundi tuua ei tohi!  NB! Ka nohu ja köha on haigused, mis nakkavad ka teistele laululastele ning lisaks on lapsel endal raske ja paha haigena tunnis olla!

♫ Vahetusjalanõud on kohustuslikud iga päev.

♫ Me ei tee asjatult lärmi (koerapolka keelatud ?) ja tundi nätsuga ei tule.

♫ Tunni ajal on telefonid kotis, mitte käes ega taskus!!! Samuti kõik muud elektroonilsed vidinad.

♫ Õppetöös kasutatavaid fonogramme me teistele ei jaga – nende eest on makstud. Lapse esinemiseks mujal saab Laulustuudio fonosid laenutada, kuid mitte kopeerida.

♫ Alates 2018 aastast kasutab Laulustuudio Fa-Diees oma õppetöös videoanalüüsi meetodi. Sellega seoses peavad lapsevanemad arvestama, et nende lapse õppeprotsessi võidakse filmida. Meetodi rakendamisel lähtutakse printsiibist, et filmitakse ettevalmistatud materjali, kuid ka hääleseadega seotud harjutusi. Videoanalüüsi eesmärk on arendada lauljate esinemisoskuseid kaamera ees ja võimaldada neil ennast kõrvalt märgata ning seeläbi areneda. Valmistame ette ju artiste, kes laval esinevad. Õppetöö käigus salvestatud videomaterjal on Laulustuudio omand. Õppetöö käigus salvestatud videomaterjali ei jagata avalikult (va sihtotstarbeliselt varem kokku lepitud projektide tarbeks salvestatud videod (nt konkurssidele saatmiseks, lavastuses kasutamiseks, muusikavideodes jmt)). Juhul kui lapsevanem ei soovi, et tema last filmitakse, tuleb selleks esitada kirjalik avaldus.

♫ Laulustuudio Fa-Diees propageerib omaloomingu kirjutamist ning selleks oleme käivitanud eraldi arenguprogrammi „Omaloomingu radadel“. Laulude salvestamiseks ja omaloomingu noodistamiseks on tagatud programmiga liitunud noortele  vaba juurdepääs uutele tehnoloogilistele võimalustele. Programmiga liitumiseks saada avaldus: ingrid.otti@mail.ee või helista 5279624. Omaloomingu tunnid koosnevad individuaaltööst valitud ajal (E-R kell 18.00-20.00 ja L-P kell 12.00-18.00) ja eratundidest vastavalt tunniplaanile või kokkuleppele õpetajaga.

♫ Vaheajad õppetöös on meil samaaegselt üldhariduskoolidega. Vaheajal ära jääva tunni kompenseerib esinemine – vastavalt rühmale.

♫ Lapsevanemad ei ole tundides pealtvaatajateks.

♫ Õpetajate tuba on mõeldud õpetajatele tunni ettevalmistamiseks  ja puhkamiseks ning õpilased seal ei viibi (ei surfa internetis ega harjuta laule). Erandjuhud tuleb õpetajaga kooskõlastada.

 

Ruumide- ja vahendite kasutamine:

♫ Stuudios hoiavad kõik korda ja koristavad enda järel prügi ning panevad asjad endistele kohtadele

♫ Ruumide kasutamine iseseisvaks tööks tuleb kooskõlastada Ingridi või Lianega.

♫ Vahendite ja programmide kasutamine on lubatud vaid tunniplaani alusel ja õpetajaga kooskõlastamisel.

♫ Võõraid Pessa ilma õpetaja nõusolekuta kaasa võtta ei ole lubatud.

 

Esinemised:

♫ Kontserdile saabutakse üks tund enne algust, muudele üritustele pool tundi enne algust.

♫ Laval oleme korrektsed kingast soenguni.

♫ Esinemisriiete korrasoleku eest hoolitseb laulja. Laulustuudio rühmariideid palume väiksek jäämise või stuudiost lahkumise korral tagastada.

 

Osalemistasud ja kohatasud:

♫ Tasude määrad leiad – SIIT! 

 

Vabatahtlik panustamine:

♫ Laulustuudios on palju tegemist, milles ootame kaasa löömist vabatahtlikelt. Selleks võta meiega ühendust e-maili või telefoni teel. Meie kontaktid leiad SIIT lehelt!

♫ Ootame lapsevanematelt abi kõikvõimalike majandusmurede lahendamisel (paljundamisel, laagrikohtade pakkumisel, sponsorluse otsimisel, transpordi korraldamisel).

♫ Suuremad korrastustööd tehakse talgute korras laste ja nende vanematega (“Pesa” pesu, -remont, nootide korrastamine jne).

♫ Laulustuudiol on vabatahtlike nõukoda, kuhu kuuluvad stuudio õpetajad ja lapsevanemad ning vilistlased. Ingrid Otti, Meril Kilk, Kerli Otti, Liane Loog, Triin Põder, Margus Nurja, Rain Eendra, Raine Vals, Laura-Liisa Käis, Riina Kilk, Mari Rõõmus, Maarika Jurs ja Piret Maser. Nõukoda arutab ja võtab vastu otsuseid, mis puudutavad MTÜ tegevust ja arendust.