Laulustuudios Fa-diees on rühmad jaotatud kontsertkoosseisudeks ja mudilasrühmadeks.

Kontsertkoosseisudes osalevad noored ja lapsed käivad koos ansamblitundides, tantsutundides, grupitundides ja soololaulus.  Esinetakse ja võisteldakse nii ansamblitena kui soololauljatena.  Stuudiokoosseisud on saanud tunnustatud nii üleriigilistel kui ka rahvusvahelistel tasandil. Vaata meie autahvlit  SIIT!

Ettevalmistus kontsertkoosseisudele toimub mudilasrühmades. Mudilasrühmad saavad kokku kaks korda nädalas. Tegeletakse laulmise, mängimise ja pillide tundmaõppimisega. Kõik koosseisud saavad igal aastal esineda vähemalt ühel stuudio korraldatud suuremal kontserdil. Samuti osaletakse väiksematel stuudio sisestel kontsertidel (jõulukontsert, esinemised vanematele jmt).

  • ETTEVALMISTUSRÜHMAD
       • ETTEVALMISTUSRÜHMAD
      • Laulustuudios Fa-diees on rühmad jaotatud kontsertkoosseisudeks ja mudilasrühmadeks.Kontsertkoosseisudes osalevad noored ja lapsed käivad koos ansamblitundides, tantsutundides, grupitundides ja soololaulus.  Esinetakse ja võisteldakse nii ansamblitena kui soololauljatena.  Stuudiokoosseisud on saanud tunnustatud nii üleriigilistel kui ka rahvusvahelistel tasandil. Vaata meie autahvlit SIIT!Ettevalmistus kontsertkoosseisudele toimub mudilasrühmades. Mudilasrühmad saavad kokku kaks korda nädalas. Tegeletakse laulmise, mängimise ja pillide tundmaõppimisega. Kõik koosseisud saavad igal aastal esineda vähemalt ühel stuudio korraldatud suuremal kontserdil. Samuti osaletakse väiksematel stuudio sisestel kontsertidel (jõulukontsert, esinemised vanematele jmt). Sel aastal osalevad Muusikalis  ka rühmad  Päikesekild. Kuukiir ja Täheke ning Siller
        • ETTEVALMISTUSRÜHMAD
       •  Mudilased Helin  3-4 aastased
       • teisipäeval ja neljapäeval kell 16.45
       • Mudilased Siller 5-6 aastased
       • teisipäeval ja neljapäeval kell 17.30
       •  Mudilased – Säde   2-3 aastased 
       • ????? esmaspäeval või kolmapäeval kell 16
       • Mudilased – Tähesära   (u 4-5 aastased)

       esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17:00

       Mudilased – Päikesekild (u 6-7 aastased)

       esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17:40

        • Mudilased – Kuukiir (u 7-8 aastased)

       esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18:30

      • PÕHIKOOSSEIS
       Põhikoosseisu vanemad rühmad Särts, Sära ja Keravälk  tegeleb sel aastal uue MUUSIKALI ettevalmistusega. Rühmades tegeletakse sellesisulise õppega. Koos käiakse 3xnädalas (tants, ansambel, teater e 3 tundi x nädalas)+ enne esietendust nädalavahetuseti kokkumängud.
       Nooremad rühmad Sära ja Särts  jätkavad uute lastelaulude plaatide salvestusega ja siis nende esitlustega. Samuti valmivad mõlema rühmal kooliteatrite festivaliks muusikalavastused .  Noorteosakonnas õpivad soololaulu ja ansamblilaulu keskkooliealised ja vanemad  õpilased .  oodatud on ka täiskasvanud õppijad. Noorteosakonnast on välja kasvanud ka ansambel “Inerts” kellega jätkub koostöö
       • 1a rühm “Särts” (u 8-10 aastased)
       • 2a rühm “Sära” (u 11-13 aastased)
       •  rühm “Keravälk” (u 15-19 aastased)
       • Individuaaltunnid 
       • Noorteosakond (u 17 + aastased)

Koos käiakse tunniplaani alusel. Vaata tunniplaani siit: TUNNIPLAAN