Laulustuudio koosseisud

Laulustuudios Fa-diees on rühmad jaotatud kontsertkoosseisudeks ja mudilasrühmadeks.

Kontsertkoosseisudes osalevad noored ja lapsed käivad koos ansamblitundides, tantsutundides, grupitundides ja soololaulus.  Esinetakse ja võisteldakse nii ansamblitena kui soololauljatena. Stuudiokoosseisud on saanud tunnustatud nii üleriigilistel kui ka rahvusvahelistel tasandil. Vaata meie autahvlit  SIIT!

Ettevalmistus kontsertkoosseisudele toimub mudilasrühmades. Mudilasrühmad saavad kokku kaks korda nädalas. Tegeletakse laulmise, mängimise ja pillide tundmaõppimisega. Samuti tehakse tutvust tantsumaailmaga, mis hästi laste rütmitunnetust toetab.  Kõik koosseisud saavad igal aastal esineda vähemalt ühel stuudio korraldatud suuremal kontserdil. Samuti osaletakse väiksematel stuudio sisestel kontsertidel (jõulukontsert, esinemised vanematele jpm).

Registreeri

              ETTEVALMISTUSRÜHMAD

 •  Mudilased Helin  3-4 aastased
 • teisipäeval ja neljapäeval kell 17.00
 • Mudilased Siller 5-6 aastased
 • teisipäeval ja neljapäeval kell 17.45  tantsutund  teisipäeval  17.15
 •  Mudilased Tähekesed  2-3 aastased 
 • esmaspäeval või kolmapäeval kell 16
 • Mudilased – Tähesära 3-4 aastased
 • esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17:00
 • Mudilased – Päikesekild 4-5 aastased
 • esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17:40 tants kolmapäeval 17.00
 • Mudilased – Kuukiir 6-7 aastased
 • esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18:30 tants kolmapäeval   17 40
 • PÕHIKOOSSEIS

  Põhikoosseisu vanemad rühmad Pääsusabad, Sinitiivad ja Hõbevalge tegelevad sel aastal uue MUUSIKALI ja juubelikontserdi ettevalmistustega. Samuti tegeletakse sellesisulise õppega. Koos käiakse 3x nädalas- tants, ansambel ja teater + lisaproovid enne kontserte ja esinemiseid.
  Nooremad rühmad Pääsusabad ja Sinitiivad jätkavad uute lastelaulude plaatide salvestusega ja nende esitlustega. Samuti valmivad mõlema rühmal kooliteatrite festivaliks muusikalavastused .  Noorteosakonnas õpivad soololaulu ja ansamblilaulu keskkooliealised ja vanemad  õpilased .  oodatud on ka täiskasvanud õppijad. Noorteosakonnast on välja kasvanud ka ansambel “Inerts”.

 •                                                                            endine kuukiir  Säratiivad 8-9 aastased 
 • 1a rühm-  Pääsusabad 9-11 aastased
 • 2a rühm- Sinitiivad  12-14 aastased
 • 3a rühm- Hõbevalge  16 ja vanemad
 • Individuaaltunnid 
 • Noorteosakond 17 ja vanemad
 • Tulen Fa-Dieesi laulma – Laulustuudio Fa-Diees

Koos käiakse tunniplaani alusel. Vaata tunniplaani siit: TUNNIPLAAN