Log In

Laulustuudios Fa-diees on rühmad jaotatud kontsertkoosseisudeks ja mudilasrühmadeks.

Kontsertkoosseisudes osalevad noored ja lapsed käivad koos ansamblitundides, tantsutundides, grupitundides ja soololaulus.  Esinetakse ja võisteldakse nii ansamblitena kui soololauljatena.  Stuudiokoosseisud on saanud tunnustatud nii üleriigilistel kui ka rahvusvahelistel tasandil. Vaata meie autahvlit SIIT!

Ettevalmistus kontsertkoosseisudele toimub mudilasrühmades. Mudilasrühmad saavad kokku kaks korda nädalas. Tegeletakse laulmise, mängimise ja pillide tundmaõppimisega. Kõik koosseisud saavad igal aastal esineda vähemalt ühel stuudio korraldatud suuremal kontsertil. Samuti osaletakse väiksematel stuudio sisestel kontsertitel (jõulukontsert, esinemised vanematele jmt).

  • ETTEVALMISTUSRÜHMAD
 • Mudilased – Täheke   (u 3-4 aastased)

esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17:00

  • Mudilased – Päikesekild (u 5-6 aastased)

esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17:40

  • Mudilased – Kuukiir (u 6-7 aastased)

esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18:30

PÕHIKOOSSEIS
Põhikoosseisu vanemad rühmad Särts ja Keravälk  tegeleb sel aastal uue MUUSIKALI ettevalmistusega. Rühmades tegeletakse sellesisulise õppega. Koos käiakse 3xnädalas (tants, ansambel, teater e 3 tundi x nädalas)+ enne esietendust nädalavahetuseti kokkumängud.
Nooremad rühmad Sära ja Säde  jätkavad uute lastelaulude plaatide salvestusega ja siis nende esitlustega. Samuti valmivad mõlema rühmal kooliteatrite festivaliks muusikalavastused .

 • 1a rühm “Sära” (u 6-9 aastased)
 • 2a rühm “Säde” (u 9-12 aastased)
 • 3a rühm “Särts” (u 12-15 aastased)
 • 4a rühm “Keravälk” (u 15-19 aastased)
 • Individuaaltunnid 
 • Noorteosakond (u 16 + aastased)

Koos käiakse tunniplaani alusel. Vaata tunniplaani siit: TUNNIPLAAN