MeistLaulustuudio Fa-diees MTÜ

Lauluhaldja imetiivad sind siis muinasmaale viivad.
Laula, laula, laula, laula laps – siis sa muutud paremaks!

Tartu Laulustuudio Fa-diees on välja kasvanud Tartu Konservitehase muusikaringist, mis alustas tegevust 1984 aastal. Alates 1992 aastast tegutsetakse laulustuudiona. Laulustuudio on aastaid arendanud Tartus laste soololaulu ja korraldanud laste lauluvõistlusi. Oleme korraldanud ka linna ja maakonna laulustuudiote ühiskontserte.

Laulustuudio tegeleb pidevalt Eesti lastelaulu arendamisega- salvestame, kirjastame ja esitleme uusi lastelaule. Korraldame koolitusi muusikaõpetajatele. Laululapsed on salvestanud juba 6 lastelaulude plaati. Samuti oleme välja andnud laulumängude ja uute lastelaulude noote.

Kooli eesmärk on tuua lapsed juba varajases lapseeas muusika juurde, et arendada nende loovust läbi emotsioonide, rütmide, helide, liikumise ja sotsialiseerumise. Meie soov on avastada laste anded ning arendada neid muusikas, et neist kasvaksid muusikat armastavad ja mõistvad inimesed.

Laulustuudio töös osaleb 130 last vanuses 3-19 aastat. Laulustuudios Fa-diees on rühmad jaotatud kontsertkoosseisudeks e põhikoosseisudeks ja mudilasrühmadeks.
Kontsertkoosseisudes osalevad noored ja lapsed käivad koos ansamblitundides, tantsutundides, grupitundides ja soololaulus. Esinetakse ja võisteldakse nii ansamblitena kui soololauljatena. Stuudiokoosseisud on saanud tunnustatud nii üleriigilistel kui ka rahvusvahelistel tasandil. Vaata meie autahvlit SIIT!
Ettevalmistus kontsertkoosseisudele toimub mudilasrühmades. Mudilasrühmad saavad kokku kaks korda nädalas. Tegeletakse laulmise, mängimise ja pillide tundmaõppimisega. Kõik koosseisud saavad igal aastal esineda vähemalt ühel stuudio korraldatud suuremal kontsertil. Samuti osaletakse väiksematel stuudio sisestel kontsertitel (jõulukontsert, esinemised vanematele jmt).

Loe rühmade ja vanusegruppide jaotusest veel …