Kõigil sooloõpilastel on tänasest koht oma soolotunni materjali hoidmiseks!

  • Hoia oma mapil ise silm peal, et kõik noodid saaksid sinna sisse!
  • Ära koju vii!
  • Koju viimiseks paljundame eraldi noodi, kui seda on vaja.
  • Enne tundi tulemist otsi oma kasut ja võta see ise kaasa!
  • Pärast tundi pane riiulisse tagasi!