Tähtis info uutele õpilastele ja meeldetuletuseks endistele laulustuudio liikmetele:

Kogu kodukord loetav siin: https://fa-diees.ee/fa-diees/
♫ Koolivaheajad on samaaegselt üldhariduskoolidega
   2014/2015. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
 1) sügisvaheaeg 18. oktoober 2014. a kuni 26. oktoober 2014. a;
 2) jõuluvaheaeg 20. detsember 2014. a kuni 4. jaanuar 2015. a;
 3) kevadvaheaeg 14. märts 2015. a kuni 22. märts 2015. a
vaheajal ära jääva tunni kompenseerib esinemine- vastavalt rühmale
♫ Vahetusjalanõud on kohustuslikud iga päev
♫ Lapsevanemad ei ole tundides pealtvaatajateks
♫ Tunni pikkus on 45 min. väikestel mudilastel 30 min.  (vajadusel 60 min.)
 
♫ Kuumaksu – 25€ tasumise tähtaeg on jooksva kuu 15. kuupäev (arvele või oma õpetaja kätte! Õp.Merili rühmad – Merili kätte!) Liikumise lisatundi saavad rühmad 30.-
♫ Liikmeks astumisel ühekordne liitumistasu 20 €
♫ Puudutud tundide kohta tasaarvestust ei tehta, v.a. etteteatatud täiskuud (nt. pikaajaline haigus või reis. Siis säilib kohatasu 5 €)
♫ Suvine kohatasu – 15€ (juuni – august kokku) Makstakse mais, sügiseks lisandub viivis  5 €)) 
♫ Muredest ja probleemidest räägi kohe oma õpetajaga!