Lastele ja noortele suunatud lauljate konkurss

LOODUSLAUL 2018

JUHEND

1. Konkurss toimub 3.novembril 2018 algusega kl 11.00 Elva Kultuurikeskuses (Kesk 30, Elva).

2. Konkursil saavad osaleda Tartu linnas ja maakonnas laulmisega tegelevad lapsed ja noored vanuses 7- 19 eluaastat.

3. Laulja vanus määratakse seisuga 1.oktoober 2018

4. Lauljad võistlevad järgmistes vanuserühmades:

7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-19 eluaastat.

5. Igas vanuserühmas registreeritakse kokku kuni 15 lauljat vastavalt ankeetide laekumise järjekorrale. Registreerimine toimub ajavahemikus 10.-25.okt. 2018 või kui kohad on täitunud.

6. Üks juhendaja võib igas vanuserühmas registreerida kuni 3 lauljat.

7. Osalustasu 10 € kehtib ainult solistidele ja see tasutakse arve alusel, hiljemalt 31.oktoobriks. Osalustasu sisaldab lapsele ühte toidukorda. Registreeritud laulja mitteosalemisel osavõtutasu ei tagastata. Juhendajal on õigus asendada osalemisest loobunud laulja teise lauljaga, kuid muudatustest tuleb teatada hiljemalt 1 päev enne konkurssi kirjalikult.

8. Konkursil tuleb esitada 1 eestikeelne loodusteemaline laul vabalt valitud saatega