Laulustuudios Fa-diees on rühmad jaotatud kontsertkoosseisudeks ja mudilasrühmadeks.

Kontsertkoosseisudes osalevad noored ja lapsed käivad koos ansamblitundides, tantsutundides, grupitundides ja soololaulus.  Esinetakse ja võisteldakse nii ansamblitena kui soololauljatena.  Stuudiokoosseisud on saanud tunnustatud nii üleriigilistel kui ka rahvusvahelistel tasandil. Vaata meie autahvlit SIIT!

Ettevalmistus kontsertkoosseisudele toimub mudilasrühmades. Mudilasrühmad saavad kokku kaks korda nädalas. Tegeletakse laulmise, mängimise ja pillide tundmaõppimisega. Kõik koosseisud saavad igal aastal esineda vähemalt ühel stuudio korraldatud suuremal kontsertil. Samuti osaletakse väiksematel stuudio sisestel kontsertitel (jõulukontsert, esinemised vanematele jmt).

  ETTEVALMISRUSRÜHMAD

 • Mudilased A (u 2-3 aastased)
 • Mudilased B (u 3-4 aastased)
 • Mudilased C(u 5-7 aastased)
 • 1b rühm ansambli ettevalmistusrühm (u 7-9 aastased)
 • PÕHIKOOSSEIS
  Põhikoosseis tegeleb 2018/2019 aastal uue MUUSIKALI ettevalmistusega. Rühmades tegeletakse sellesisulise õppega. Koos käiakse 3xnädalas (tants, ansambel, teater e 3 tundi x nädalas).

 • 1a rühm “Sära” (u 6-8 aastased)
 • 2a rühm “Säde” (u 8-10 aastased)
 • 3a rühm “Särts” (u 9-12 aastased)
 • SEL AASTAL KAVAS RÜHM POOLEKS TEHA 3A. 3B

 • 4a rühm “Keravälk” (u 13-18 aastased)
 • Noorteosakond (u 16 + aastased)

Koos käiakse tunniplaani alusel. Vaata tunniplaani siit: TUNNIPLAAN